Medlemsansökan

Vid ansökan av familje medlemskap

Vid familje medlemskap fyll i medsökandes namn och personummer i de 2 följande runtorna , vid fler medsökande än 2 fylls restrerade i i medlemsrutan längst ner eller meddelas till oss via mail eller på klubben ! 

Medlemsansökan till Lowmotion Rc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkelt medlemskap
Familje medlemskap
Stödmedlem
 
Månadsvis kör avgift 300kr
Hel år kör avgift 3600kr
Betalning per gång / trackfee